DANS-CREATIEF
Sylvie van den Goorbergh
info@dans-creatief.nl
Creatieve Therapie dans & beweging
Creatieve Therapie heet sinds 1 januari 2006 Vaktherapie omdat Creatieve Therapie en Psychomotorische Therapie zijn samengevoegd.
Er zijn 5 verschillende soorten Vaktherapieen: dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie.

Een vaktherapeut maakt gebruik van non-verbale activiteiten, activiteiten waarbij niet gepraat hoeft te worden, om emotionele, sociale, cognitieve en psychomotorische problemen te onderkennen, te overwinnen, te verminderen of te accepteren.

Creatieve therapie dans & beweging voor kinderen

De doelgroep waar ik mee werk zijn kinderen en soms hun ouders. De therapie is meestal individueel. Soms hebben kinderen problemen waar zij begeleiding of hulp bij nodig hebben. Praten over deze problemen is soms moeilijk of helpt niet genoeg. Binnen de danstherapie kun je dansend of spelend je gevoelens uiten en nieuwe dingen leren.

Als danstherapeut richt ik mij op de bewegingsvormen en mogelijkheden van ieder kind. Door middel van dans, beweging en spel leren kinderen hun belevingen en emoties uit te drukken. In beweging en samenspel wordt de creativiteit ontwikkeld en vormgegeven. Het kind krijgt meer grip op zijn eigen mogelijkheden en vergroot zijn of haar zelfvertrouwen en innerlijke belevingswereld.

Creatieve therapie kan ondersteunend werken, structuur bieden en inzicht geven in de problematiek. Omdat beweging en spel heel dichtbij de natuur van een kind past is dit een goede en passende manier om kinderen hulp te bieden. Kinderen leren beter omgaan met hun emoties zoals verlegenheid of boosheid. Ze kunnen leren rustiger te zijn en hun aandacht te richten op dat waar ze mee bezig zijn.

Creatieve therapie dans, beweging en spel wordt gegeven bij Huis vol Compassie in Spierdijk. Voor meer informatie: www.huisvolcompassie.nl.